Wkładki Indywidualne

rodzaje wkładek

Zastosowanie odpowiednich wkładek indywidualnych
może zapobiegać lub minimalizować niekorzystne skutki już istniejących problemów zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych!

WKŁADKI NA CO DZIEŃ
DLA DOROSŁYCH
I DLA DZIECI

WKŁADKI
SPORTOWE

WKŁADKI DLA STOPY
CUKRZYCOWEJ
I REUMATOIDALNEJ